Güncel Macaristan Seyahat Bildirgesi

T.C. Dış İşleri Bakanlığından Yurt Dışında Seyahat Duyurusu

MACARİSTAN İÇİN TATİL AYDINLATMA PROJESİ

Schengen bölgesine dahil olan Macaristan’a, yabancıların girişleri ve uzun dönemli ikametleri konusundaki düzenlemeler aşağıda sunulmuştur.

Macaristan tarafından verilmiş oturma izni bulunan kişilerin, diğer Schengen ülkelerinde veya Schengen bölgesine dahil diğer ülkeler tarafından verilen oturma iznine sahip kişilerin Macaristan’da, 180 günlük dönemde 90 gün vizesiz kalabilme hakları vardır.

AB ülkelerinden birinde geçerli oturma izni olmayan ya da Schengen vizesi bulunmayan kişilerin Macaristan’dan geçişlerine izin verilmemektedir.

AB üyesi olmayan İsviçre, 15 Aralık 2008 tarihinden itibaren Schengen bölgesine dahil olmuş ve Schengen vizesi vermeye başlamıştır. Bu bağlamda, İsviçre’de çalışan vatandaşlarımız da diğer Schengen ülkelerinde çalışan vatandaşlarımız gibi, 180 günlük dönemde 90 gün vizesiz olarak Schengen ülkelerinde kalabilme hakkına sahip olmuşlardır.

Lihtenştayn tarafından verilmiş vize ile transit geçiş mümkün değildir. Ancak, bu ülkede oturma izni bulunan vatandaşlarımız vizesiz transit geçiş imkanından yararlanabilmektedirler.

İngiltere ve İrlanda tarafından verilen oturma izinleri/vizeler ile transit geçiş mümkün değildir.

Avrupa Birliğine 01 Ocak 2007 tarihinde katılan Bulgaristan ve Romanya tarafından verilen oturma izinleri /vizeler ile Macaristan’dan transit geçiş imkanı henüz bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, transit geçiş olanağından yararlanabilmek için, Macaristan’a giriş ve çıkışların farklı sınır kapılarından yapılması ve oturma izinlerinin/vize sürelerinin Macaristan’dan tüm transit geçiş süresini içerecek şekilde geçerli olması gerekmektedir.

Batı Avrupa ülkelerine mal taşımacılığı yapan TIR şoförlerimizin, Macaristan’dan transit geçiş vizesi alma zorunluluğu, Schengen rejimine dahil olunmasının ardından ortadan kalkmış olmakla birlikte, Schengen vizesi konusunda firmalarınca iyi bilgilendirilmeleri gerekmektedir.

Öte yandan, Macaristan Schengen rejiminin sınır ülkelerinden biri olması nedeniyle güvenlik ve gümrük kontrolleri, diğer ülkelere göre çok daha sıkı yapılmakta ve dolayısıyla, sınır geçiş süreleri geçmişe oranla daha fazla uzayabilmektedir. Bu duruma vatandaşlarımızın hazırlıklı olmalarında yarar bulunmaktadır.

SINIR KAPILARI VE GÜZERGAHLAR

Macaristan’ın, batı Avrupa ile Türkiye’yi birbirine bağlayan yol üzerinde bulunması nedeniyle her yıl birçok vatandaşımız bu ülkeden kara yoluyla transit olarak geçmektedir. Transit geçiş yapan vatandaşlarımızın çoğunluğunu batı Avrupa ülkelerinde çalışan işçilerimiz ile bu bölge ülkelerinde mal ve yolcu taşıyan otobüs ve TIR kamyonu şoförlerimiz oluşturmaktadır. Sözkonusu yönden ülkemize seyahat eden vatandaşlarımız, Macaristan’a genellikle Avusturya’dan giriş, Sırbistan veya Romanya sınır kapılarından da çıkış yapmaktadırlar.

Yoğun olarak kullanılan bu güzergahta seyahat eden kimi vatandaşlarımızın geçerlilik süresi sona ermiş pasaportlarla yola çıktıkları görülmektedir. Bu durumda pasaportlarının geçerlilik sürelerinin sona erdiğinin Macaristan’dan çıkışta veya Romanya ya da Sırbistan’a girişte fark edilmesi halinde, geçişlerine/girişlerine izin verilmemekte ve vatandaşlarımız yaklaşık 250 kilometrelik yolu geri dönerek, Budapeşte Büyükelçiliğimizden sadece Türkiye’ye dönüş için geçerli ve 1 ay süreli seyahat belgesi almak zorunda kalmaktadırlar. Süresi sona ermiş oturum izinleriyle yola çıkan vatandaşlarımız da yine sınır kapılarında çevrilmekte; ancak bu tür sorunlar oturum izni alınan ülke konsolosluklarında çözümlendiğinden kimi zaman 3-4 gün kaybetmekte veya ikamet ettikleri ülkeye dönmek zorunda kalmaktadırlar.

Ülkeye giriş yapılan belli başlı sınır kapıları ile güzergahlar aşağıdadır:

Avusturya – Macaristan

Hegyeshalom, Sopron, Kophaza, ve Rabafüzes.

Fertöd Bucsu önerilmemektedir.

Macaristan – Sırbistan

Röszke, Tompa

Macaristan – Romanya

Nagylak, Battonya, Gyula ve Artand.

Avusturya üzerinden gelerek Hegyeshalom veya diğer kapılardan Macaristan’a giriş yapacak vatandaşlarımızın, M1 otoyolunu izleyerek M5 otoyolu üzerinden Sırbistan sınırına (Macar tarafı Röszke / Sırbistan tarafı Horgos) gitmeleri önerilmektedir. M5 Sırbistan sınırına kadar otoyola dönüştürülmüştür. Öte yandan ilgili Macar makamları, Macaristan-Sırbistan sınırında iki kapı bulunduğunu, otoyol çıkışı üzerinde bulunan Röszke sınır kapısının çok yoğun olduğunu ve yığılmaların önlenebilmesi için vatandaşlarımızın Tompa sınır kapısını göz ardı etmemelerini önemle vurgulamaktadırlar.

 

SIS SİSTEMİ

Schengen bölgesine girişlerin güvenliği amacıyla daha önce Avusturya’da bulunan bilgi sistemi SIS (Schengen Information System ) 21 Aralık 2007 tarihinden itibaren Schengen rejimi sınır ülkesi olması nedeniyle Macaristan’ın Ukrayna, Romanya, Sırbistan ve Hırvatistan sınır kapılarında uygulamaya konmuştur. Bu nedenle, daha önce Schengen bölgesine girişi herhangi bir şekilde engellenmiş olan vatandaşlarımızın isimleri veya araç kayıtları 21 Aralık 2007 tarihinden itibaren Macaristan sınır girişlerindeki sorgulama sırasında ortaya çıkmaktadır. Herhangi bir mağduriyetin meydana gelmemesi için daha önce bu bölgeye girişi engellenmiş olan vatandaşlarımızın, durumlarını ülkemizdeki Macaristan Temsilcilikleri aracılığıyla düzeltmedikleri sürece, Macaristan’a giremeyeceklerini göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

OTOYOL ÜCRETLERİ

Otoyollarda seyahat etmek isteyenler, bandrol “vignette/matrica” almak zorundadırlar.

M1, M3, M5, M6 ve M7 No’lu otoyollarda ücret uygulaması bulunmaktadır. Bu yollarda, ”vignette” (bandrol) satın alınması ve fişinin muhafazası gerekmektedir. Buna mukabil, “M0” otoyolunda (Budapeşte çevre otoyolu) bandrol ücret uygulaması yoktur.

Bandrol, benzin istasyonları, otoyol üzerindeki hipermarketler ve Macar Otomobil Kurumundan temin edilebilmektedir.

Otoyol bandrol ücretlerinin hesaplanmasında sabit kur uygulanarak işlem yapılmaktadır. (yaklaşık 1 Euro = 290 Forint)

D1 Kategori : Otomobil ve motosiklet (3.5 tona kadar)

Motosiklet için

Haftalık : 1.470 Ft.

Otomobil

Haftalık : 2.975 Ft.

Aylık : 4.780 Ft.

Yıllık : 42.980 Ft.

D2 Kategori : (3.5 – 7.5 ton arası araçlar)

 

Günlük : 3.375 Ft.

Haftalık : 8.255 Ft.

Aylık : 13.970 Ft.

Yıllık : 123.975 Ft.

D3 Kategori : (7.5 -12 ton arası araçlar)(TIRlar)

Günlük : 3.375 Ft

Haftalık : 12.600 Ft.

Aylık : 20.370 Ft.

Yıllık : 184.985 Ft.

D4 Kategori : (12 tondan fazla) (Büyük iki katlı otobüsler)

Günlük : 3.375 Ft.

Haftalık : 15.875 Ft.

Aylık : 25.785 Ft.

Yıllık : 234.950 Ft.

Otobüsler için:

Günlük : 2.760 Ft.

Haftalık : 6.600 Ft.

Aylık : 12.600 Ft.

Yıllık : 106.500 Ft.

 

D1 : 14.875 (30 gün içinde ödenmesi koşuluyla) 30 günden sonra ödenirse 59.500 Ft.

D2 : 41.275 (30 gün içinde ödenmesi koşuluyla) 30 günden sonra ödenirse 165.100 Ft.

D3 : 63.000 (30 gün içinde ödenmesi koşuluyla) 30 günden sonra ödenirse 252.000 Ft.

D4 : 79.375 (30 gün içinde ödenmesi koşuluyla) 30 günden sonra ödenirse 317.500 Ft.

Ceza tutarı bandrol kontrolü yapan görevli memur veya trafik polisi tarafından belirlenmekte olup cezaların 30 gün içinde verilen posta kuponu ile Macaristan’daki postanelere ödenmesi gerekmektedir.

GÜMRÜK

Uyuşturucu madde, silah, mermi ve radyo vericisi dışında Macaristan’a girişi yasaklanmış mal bulunmamaktadır.

Yabancıların, Macaristan’a getirebilecekleri döviz miktarı, kişi başına 1.000.00 Forint (Yaklaşık 3.000 Euro) nakit, değerli kağıt veya karşılığı yabancı paradır. Bunun üzerindeki miktarların, ülkeye girişte beyan edilmesi gerekmektedir.

Ticari nitelikli olarak değerlendirilebilecek altın, mücevher gibi, ziynet eşyalarının beyan edilmesi zorunludur. Aksi halde, kaçakçılık suçu kapsamında değerlendirildiğinden, bu tür eşyalara el konulmakta, konu mahkemeye intikal etmekte ve ceza ödenmesi sözkonusu olabilmektedir.

Bu bağlamda, pek çok vatandaşımız sınır kapılarından Konsolosluk Şubemizi arayarak ülkeye girişte gerekli bildirimi yapmamaları nedeniyle, ellerindeki ziynet eşyalarına ya da nakit paralarına Macar gümrük makamlarınca el konulduğunu belirtmekte ve yardım talep etmektedir. Vatandaşlarımızın hırsızlık olaylarına maruz kalacakları kaygısıyla para veya ziynet eşyalarını bildirmekten kaçındıkları anlaşılmakla birlikte, Macar makamlarının bu konudaki hassasiyetleri göz önüne alındığında, zarar görmemeleri ve uygulanan cezalara maruz kalmamaları için gerekli titizliği göstermeleri kendi çıkarları gereğidir.

Öte yandan, havaalanı gümrük girişlerinde kişi başına(18 yaş ve üzeri) en fazla 200 adet sigara (1 karton) veya 50 adet puro veya 250 gram tütün veya limitleri aşmamak üzere karışık tütün, 2 litre şarap ve 1 litre sert içki, ayrıca 1 şişe parfümün ülkeye girişine izin verilmektedir. Ancak kara yolundan (araba veya tren ile) ülkeye girişlerde 01 Ocak 2009 tarihinden itibaren geçerli olan uygulamaya göre, kara yoluyla gümrük girişlerinde, kişi başına (18 yaş ve üzeri) 40 adet sigara (2 paket) ile 20 adet küçük puro veya 10 adet büyük puro veya 50 gramlık karışık tütüne izin verilmektedir. Macar sınır makamlarınca ülkeye girişlerde çok sıkı kontroller yapılmakta olup yüksek para cezaları uygulanmaktadır. Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için gümrük girişlerinde her konuda doğru beyanda bulunmaları önemle tavsiye olunur.

Vatandaşlarımızın Türkiye’den dönüşlerinde, kışlık ihtiyaç olarak tüketecekleri, pirinç, bulgur, kuru bakliyat türü gıda maddelerini yanlarında çok miktarda getirdikleri, Macar gümrük yetkililerinin belli miktarlar üzerindeki kısmına izin vermedikleri, bu durumdaki vatandaşlarımızdan sözkonusu fazla gıda maddelerinin ya bir yere dökülmesini veya güzergah değiştirerek Macaristan dışındaki başka bir yoldan gitmelerini önerdikleri duyumları da alınmaktadır.

Ev hayvanları için aşı karnesi ibrazı yeterli olmayıp veterinerlerden temin edilen “PET PASSPORT”un ülkeye girişte ibraz edilmesi gerekmektedir.

Macar gümrük kapıları iletişim numaraları :

Macaristan – Avusturya

Sabit gümrük yoktur. Mobil gümrük grubu çalışmaktadır.

Bu gruplar aşağıdaki merkezlere bağlıdır:

Györ : 0036 96-513 950 , 0036 96-513 951, 0036 96- 513 955

Szombathely : 0036 94-500 960

Sopron : 0036 99-512 640

Macaristan – Romanya

Battonya : 0036 68-457 608

Gyula : 0036 66-560 560, 0036 66- 560 566

Mehkerek : 0036 66-278 655

Artand : 0036 54-540 122

Nagylak : 0036 62-515 630, 0036 62-515 632
Macaristan – Sırbistan

Hercegszanto : 0036 79-454 151

Tompa : 0036 77-552 200

Röszke : 0036 62-573 200, 0036 62- 573-205
YOL GÜVENLİĞİ

Macaristan’da şehirlerarası yollar genellikle güvenlidir. Bununla birlikte, zaman zaman gasp olaylarına rastlanabilmektedir. Vatandaşlarımızın seyahatleri sırasında pasaport, para, ruhsat, ehliyet ve benzeri değerli eşyalarının güvenliğine dikkat etmeleri, özellikle park yerlerinde, araç içinde görünür şekilde bırakmamaları tavsiye olunur. Öte yandan, park yerleri dışındaki araçların çalınması olayları ile de karşılaşılabilmektedir.

Özellikle Haziran-Ağustos aylarında vatandaşlarımızın, Macaristan üzerinden karayoluyla seyahat ettikleri dönemde, Macaristan’dan otoyol ve şehirlerarası yollarında faaliyet gösteren yankesicilere dikkat etmeleri uygun olacaktır. Nitekim uluslar arası geçişlerde kullanılan yollarda faaliyet gösteren yankesiciler kendi araçlarıyla vatandaşlarımızın araçlarına çarpmakta ve onların dikkatlerini dağıtarak araçta bulunan kıymetli eşyaları çalabilmektedirler. Bir diğer yöntemde ise soyguncular, vatandaşlarımızın araçlarının sol arka lastiğinin patladığını kendi araçlarından işaretlerle anlatarak durmalarını sağlamakta, bu arada bir diğer soyguncu araca diğer kapıdan girerek kıymetli eşyaları almaktadır.

Kaza halinde, vatandaşlarımızın, tercüman olmadan ifade vermemelerinde ve herhangi bir belgeye imza atmamalarında yarar bulunmaktadır.

TRAFİK KOŞULLARI

Yolların durumu

 

Otoyol ve diğer yolların durumu iyidir.

Hız sınırları

Otoyollarda :130 km/ saat

Şehirlerarası yollarda :110 km/ saat

Şehir dışında : 90 km/saat

Şehir içinde : 50 km/ saat

 

Genel Trafik Kuralları

Şehir dışı yollarda, her türlü iklim koşullarında, araçların 24 saat far yakma zorunluluğu vardır.

Ön ve arka koltukta oturanların kemer takmaları zorunludur.

Kaza durumunda, taraflar birbiriyle anlaşmaları halinde dahi, polisin ve yaralı varsa, polis ve ambulansın birlikte çağrılması gerekmektedir.

Trafik kurallarının çiğnenmesi halinde polis, para cezası yazmakta ancak bu cezaları tahsil etmemektedir. Cezaların, verilen posta kuponu ile Macaristan’daki postanelere yatırılması gereklidir. Ancak bu durum Trafik yasasında yapılan bazı değişikliklerin yürürlüğe girmesiyle birlikte, 01 Temmuz 2011 tarihinden itibaren değişmiştir.

Buna göre ;

– Hız sınırı, emniyet kemeri, trafik ışıklarına uymama (kırmızıda geçme) ve alkollü araç kullanma konularında kural ihlali yapılması halinde, trafik kontrolleri sırasında 10.000 Forint (yaklaşık 35 Euro) ila 300.000 Forint (yaklaşık 1.040 Euro) arasında para cezası kesilecektir.

– Ceza ya da depozit ödenene kadar araca el konulabilir ve çekilebilir. Sürücü, trafik otoritesi tarafından ceza miktarı, aracın çekileceği mahal ve oraya ulaşım yolları, sürece ilişkin yasalar hakkında bilgilendirilecektir. Sürücüye Macarca, İngilizce, Almanca veya Rusça dillerinden birinde yazılı bilgi tevdi edilecektir.

– Trafik otoritesi tarafından araca el konulmasına karar verilirse, sürücü tarafından teslim alınana kadar araç ruhsatı da, makbuz karşılığı trafik makamlarına verilecektir. Yabancı bir makam tarafından verilmiş ruhsatların üç gün zarfında ilgililerce geri alınmaması halinde sözkonusu ruhsat veren ilgili ülke makamlarına doğrudan gönderilecektir.

– Trafik kontrolleri sırasında sürücülerin ya da araç sahiplerinin geçmiş döneme ait ödenmemiş cezaları bulunduğu anlaşılırsa, araca el konulacaktır.

– Ceza ödenmediği takdirde, araca Macaristan’a giriş yasağı uygulanmakta ve Macaristan’dan tekrar geçişi mümkün olmamaktadır.

Ağır yaralı veya ölümle sonuçlanan trafik kazalarında, hapis cezası verilmesi söz konusudur.

 

Yararlı Telefonlar

İmdat telefonları:

Polis : 107

İtfaiye : 105

Cankurtaran ambulans : 104

Macar otomobil klübü : 188

Havalimanı Santral : 0036-1-296 96 96

(Budapeşte-Liszt Ferenc)

THY Budapeşte ofisi : 0036-1-266 42 91

THY Havalimanı ofisi : 0036-1-296 80 79

T.C. Budapeşte Büyükelçiliği adres, telefon ve faks numaraları :

Andrassy ut. 123

1062 Budapest – Hungary

Tel : + 36 1 478 9100, +36 1 478 9130

Faks : + 36 1 341 04 56

Vatandaşlarımızın seyahatlerine başlamadan önce, kendilerinin ve birlikte yolculuk edecek aile bireylerinin pasaport ve oturma izinlerinin geçerlilik sürelerini mutlaka kontrol ederek yola çıkmaları ve Sırbistan geçişindeki Röszke sınır kapısının yanı sıra, bu sınır kapısının 55 km batısında yer alan Tompa sınır kapısını da kullanabileceklerini hatırda tutmaları önerilir. 2012 yılından itibaren sınır kapılarında gümrük konularıyla önemli bilgileri havi, 8 dilde yazılmış broşür dağıtılmaya başlanmıştır. Vatandaşlarımızın bu broşürleri dikkatlice okumalarında büyük fayda bulunmaktadır.